Om Kicki och Gunnar

Kulturstugan är Kicki och Gunnars webbsida med blogg samt info om bilder, texter, design och musik.

Kulturstugan is Kicki and Gunnar´s website where You can read our blog, take a look at some photos and paintings, read our texts and listen to music from our production. Welcome to enter Kulturstugan!
Om Kicki och Gunnar

Ord

Ord blir till texter som blir böcker

Ord

bokflip
Under 2016 har vi gett ut tre böcker på Kulturstugans förlag, tryckt på BoD, Books on Demand.

Bild

Teckningar, målningar och foto

Bild

priesthat_w
Gunnars teckningar, målningar och foton. Illustrationer i bl.a. Under Tamarisken.

Musik

Texter blir tonsatta, blir sånger som samlas på CD

Musik

balkongen_w
Sånger från Balkongen gavs ut 2014. Texterna skrevs av Gunnar och tonsattes av Malin Gustafsson.