Design av Kulturstugan. Brickor, skärbrädor, tavlor med motiv från Karlstad, Kristinehamn, Värmland och mer…

Böcker med Gunnars illustrationer och texter. Innehåll från Grekland, Karlstad, Klarälven och Värmland.

Illustrationer av Gunnar. 

Kören STÄMMA med Kicki Lidén som körledare. Läs mer på körens sida

Läs mer på Gunnars sida.